Aalscholver

05/11/2013

Grote fruitstruiken (krenten en vlierbessen) Рsinds 2011,  Aalscholver.

Gebruikers
Bewoners

Realisatie
Voorjaar 2011

Adres
Aalscholver