Gezond de velden op

15/04/2014
Gezond de Velden op: onze eigen buurtmoestuin!
Drie jaar geleden werd de derde fase van nieuwbouwproject De Velden opgeleverd. Nadat de volgende fases daarna onvoldoende van de grond kwamen, grond braak bleef liggen en duidelijk werd dat die ook de komende jaren nog niet zijn definitieve bestemming zou krijgen, begon bij bewoners aan de oneven kant van de Henk Cornelisstraat het idee te leven voor een gezamenlijke moestuin met de buurt. Tegelijkertijd in onze huizen getrokken en met opgroeiende kinderen in dezelfde leeftijdsgroep, is er veel onderling contact in deze straat. We vinden het belangrijk om de mensen om ons heen, ook de andere mensen uit de buurt waar nu nauwelijks contact mee is, beter te leren kennen. Na een advertentie van de gemeente Groningen en het lezen van de flyer eetbare stad werden we enthousiast!

Wat willen we bereiken met de buurtmoestuin?

  • De moestuin zorgt ervoor dat je als buren samenwerkt en samenkomt. We hopen op meer contact met onze buren. Je komt elkaar door de¬†moestuin veel meer tegen, leert elkaar kennen en dat zorgt voor een socialere buurt.
  • We willen elkaar helpen en van elkaar leren. We hebben verzorgingshuis Oosterparkheem erbij betrokken en dan wordt duidelijk hoe belangrijk het is voor ouderen om activiteiten buitenshuis te ondernemen en hoe lastig ouderen dat soms vinden. Een buurtmoestuin is een mooie aanleiding hiervoor. Tuinieren en tegelijkertijd je buren spreken, ook de buurtbewoners die niet actief meedoen: iedereen is welkom!
  • Zaaien en oogsten van eigen groente en fruit. Het lijkt ons ontzettend leuk, leerzaam en lekker om onze eigen groenten te oogsten.
  • Kinderen kunnen meehelpen in de moestuin en leren hierdoor dat groente en fruit niet alleen maar in de schappen van de supermarkt liggen. Daarnaast willen we hen in de voorbereidingen activiteiten aanbieden om gezamenlijk bijvoorbeeld een egelhuis, bijenhotel en vogelhuis te maken. Ook wanneer de moestuin er is willen we bijvoorbeeld een zonnebloemwedstrijd organiseren.
  • Natuur: we wonen in een (gedeeltelijke) nieuwbouwwijk met relatief kleine tuinen, andere buurtbewoners hebben geen tot nauwelijks buitenruimte. We merken dat er weinig plaats is voor vogels, insecten en andere dieren. De moestuin zullen we daarom ook aantrekkelijk maken voor vogels, bijen, egels en andere insecten.

Zoveel mogelijk zelf doen

Belangrijke voorwaarde en onderdeel van dit project is dat we zoveel mogelijk zelf willen doen en actief willen meehelpen bij de totstandkoming van de buurtmoestuin. Taken die we zelf op ons nemen zijn bijvoorbeeld het maken van een professioneel ontwerp voor de moestuin, het verzorgen van de communicatie naar deelnemers en het realiseren van een website met forum. Andere taken worden verdeeld onder deelnemers wat er voor zorgt dat we, al voordat de moestuin een feit is, met elkaar samenwerken en contacten opdoen. Daarnaast bieden we woensdagmiddagactiviteiten voor kinderen, proberen we ook daar waar vakmanschap vereist is elkaars talenten te benutten en zullen we bij diverse acties (zoals het in elkaar zetten van de bakken en het aanbrengen van beplanting) samen de handen uit de mouwen steken.

Bekijk hier een leuk filmpje

Bekijk hier de foto’s van de buurtmoestuin