OBS De Petteflet

26/11/2013

Beschrijving
Fruitbomen, bloemen- en schoolmoestuintjes voor alle groepen van de school.
De Torteltuin is een prachtige, door de kinderen zelf ontworpen en ontgonnen schooltuin waarin ze ook zelf bepalen welke producten ze verbouwen. Een leerlingondernemingsraad maakte als onderdeel van de pilot ‘ondernemend leren’ een financieel plan en deed marktonderzoek. Elke groep heeft een eigen tuintje. Daarin werken de kinderen één keer per week onder leiding van enthousiaste ouders en leerkrachten. De kinderen van de bovenbouw verkopen elke vrijdag in het seizoen hun zelfgekweekte bloemen, groenten en kruiden in de Tortelwinkel. De tuin is aangelegd met subsidie van Senter Novem, NDE en verschillende ondernemers. Het ‘ondernemend leren’ werd begeleid door onderwijsbegeleidingsdienst Cedin.

Gebruikers
Kinderen van de school onder leiding van ouders en leerkrachten.

Realisatie
Voorjaar 2010, met subsidie van Senter Novem, NDE en ondernemers.

Bijzonderheid
De Tortelshop waarin kinderen groentes en bloemen verkopen.

Adres
Ruysdaelstraat 73, Groningen

Website
http://www.leraar24.nl/video/2949