De Uilenburg Kardinge

26/11/2013

Beschrijving
Boomgaard met ruim 20 fruit- en notenbomen en veldjes met bessenstruiken op historische locatie van voormalige boerderij Uilenburg.

De Uilenburg is samen met Plukbos Kardinge aangelegd als pluklocatie voor bewoners van de wijken Beijum en Lewenborg. Naar een idee van Beijumer Rob Lindeboom werd een projectgroep gevormd van bewoners, stadsdeelbeheer, IVN, Transition Town, Pomologische Vereniging, Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten. Er werd onderzoek gedaan naar de historie van de plek en samen het plan ontwikkeld om een historische boomgaard in rijen te planten. Dit in tegenstelling tot het nabijgelegen Plukbos, dat als bos meer zijn eigen gang mag gaan. Er is een vrijwilligersgroep gevormd die de bomen en struiken heeft geplant en onder leiding van Natuurmonumenten blijft onderhouden. In de nabije toekomst zullen natuureducatieve activiteiten en oogstfeesten voor de buurt worden georganiseerd.

Zowel De Uilenburg als Plukbos Kardinge zijn met geld uit het Nieuw Lokaal Akkoord gerealiseerd.

Beheerders
Vrijwilligersgroep Plukbos Kardinge o.l.v. Natuurmonumenten

Gebruikers
Bewoners Beijum en Lewenborg

Realisatie
Voorjaar 2011

Adres
Koerspad, schiereilandje in Noordelijke Kardingerplas

Website
http://www.natuurmonumenten.nl/content/kardinge

Contactpersoon
Boswachter Reiner Hartog, R.Hartog@natuurmonumenten.nl