Buurtmoestuin HortusHof

18/08/2015

Verscholen tussen huizen, gymzalen en parkeerplaatsen ligt een groene parel: de HortusHof. Deze buurtmoestuin is opgezet in mei 2015 en niet alleen bedoeld voor aangrenzende bewoners, maar voor mensen uit de hele buurt. Het is een plek voor ontmoetingen en maatschappelijke cohesie. Zo verbouwen de enthousiaste bakhouders (er staan moestuinbakken i.v.m vervuilde grond) er niet alleen groenten maar organiseren ze, met of zonder bewonersvereniging, ook andere activiteiten voor de hele buurt. Dit zijn de open tuindagen eens in de maand (vanaf 2016) en bijvoorbeeld workshops wecken, manden vlechten of koken als daar genoeg interesse voor is.

In 2016 hopen de vrijwilligers van de HortusHof ook de Borgmanschool en lunchroom Elmer’s een bak aan te kunnen bieden om “groen”  te kunnen onderwijzen aan kleuters en jongeren met een verstandelijke beperking. Met behulp van subsidie via het OranjeFonds wordt gepoogd dit te realiseren.

Meer groen in de stad. Meer besef van het belang van groen. Samen werken aan een leefbare buurt.

Website: http://hortushof.eu 

 

De pas gestarte buurtmoestuin Hortushof